چهارشنبه, 09 اسفند 1402  
قالب نگارش مقاله
درباره کنفرانس
کمیته های کنفرانس
مجوز isc
مجوز IEEE Iran Section

ارتباط با ما

پست الکترونیکی

iccia2023@shahed.ac.ir

تلفن
02151212079