عنوان کارگاه استاد ارائه دهنده مدت زمان برگزاری زمان برگزاری هزینه کارگاه هزینه کارگاه (دانشجویی)
Introduction to Mechatronics Design Dr. Mehrdad Moallem (School of Mechatronic Systems Engineering Simon Fraser University, Canada) 4 ساعت چهارشنبه 1/9/96 20-16 150 هزار تومان 75 هزار تومان
شبکه های سطح فیلد صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق هوشمند در سیستم های DCS و فیلدباس صنعتی مهندس فرشید پورعلیزاده (پیشرو فناوران برق و ابزاردقیق پارس) 4 ساعت چهارشنبه 1/9/96 12-8 150 هزار تومان 75 هزار تومان
آشنایی با پروتکل IEC 61850 مهندس صابر پوراسماعیلی ) شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)( 4 ساعت پنج شنبه 2/9/96 12-8 150 هزار تومان 75 هزار تومان
فایروال های صنعتی جهت سیستم اسکادا مهندس صابر پوراسماعیلی ) شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)( 4 ساعت چهارشنبه 1/9/96 18-14 150 هزار تومان 75 هزار تومان
طراحی و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ توربین های گازی مهندس مرتضی خرم کشکولی (شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی) 8 ساعت دوشنبه 29/8/96 12-8 و 18-14 250 هزار تومان 125 هزار تومان
ناوبری اینرسی مهندس حسن جامعیان، مهندس محمدعلی رهگشای (صنایع الکترونیک) 2 ساعت دوشنبه 29/8/96 16-14 80 هزار تومان 40 هزار تومان
کاربرد ناوبری در رادارهای تصویربردار مهندس محمدحسن سخندانی (صنایع الکترونیک) 3 ساعت سه شنبه 30/8/96 16-13 120 هزار تومان 60 هزار تومان
کاربرد FPGA در Servo Mechanism مهندس پیمان دهقان پور (صنایع الکترونیک) 2 ساعت چهارشنبه 1/9/96 10-8 80 هزار تومان 40 هزار تومان
تجزیه و تحلیل خطاها (عدم قطعیت) در اندازه گیری های الکترونیکی و ساخت مدارات مهندس محمدرضا ابجدیان، مهندس محمدرضا فرهمند (صنایع الکترونیک) 2 ساعت چهارشنبه 1/9/96 16-14 80 هزار تومان 40 هزار تومان