تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس 30 آبان و 1 و 2 آذر 1396
آغاز ارسال مقالات و گزارش­هاي فني صنعتي 15 ارديبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات و گزارش­هاي فني صنعتي 20 خرداد 1396

10تیر 1396

16تیر 1396

اعلام نتايج پذيرش 25 شهریور 1396
آغاز ثبت نام و پرداخت آنلاین 26 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال فایل نهايي مقالات 25 مهر 1396
پایان ثبت نام با تخفیف 25 مهر 1396
پايان ثبت نام و پرداخت آنلاین 5 آبان 1396