اسکان

لیست هتل ها و خوابگاه های قابل سکونت برای شرکت کنندگان در کنفرانس به قرار زیر است. لطفا جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد محل ها و هزینه های اسکان با شماره تلفن 09104958648 تماس حاصل فرمایید.