محورهای کنفرانس

  • اتوماسیون صنعتی و سیستم‏ های ابزار دقیق (PLC, DCS, SCADA, HMI, FCS, …)
  • تحلیل و طراحی سیستم‏ های کنترل (سیستم‏ های خطی، غیرخطی، بهینه، تطبیقی، مقاوم، هوشمند، شناسایی سیستم، مدلسازی، پردازش سیگنال …)
  • امنیت و شبکه در سیستم‏ های کنترل (پایش صنعتی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، شبکه‏ های هوشمند، اینترنت اشیاء، امنیت سیستم‏ های کنترل صنعتی، ساختمان‏ های هوشمند و …)
  • کاربردهای کنترل (سیستم‏ های قدرت، ترافیک، کشاورزی، اقتصاد، انرژی، محیط زیست، نفت و گاز و پتروشیمی و …)
  • رباتیک و مکاترونیک
  • آموزش کنترل
  • کارآفرینی و کنترل