فراخوان گزارش های فنی و صنعتی

پنجمین کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون ايران مايل است تا مشارکت بخش صنعت را در اين کنفرانس افزايش دهد. از اين رو بخش گزارش هاي فني صنعتي به فعالان صنعت اختصاص يافته است وکنفرانس  از ارسال اين گزارش های فنی صنعتي استقبال می نماید.

جهت تسهیل ارسال مقالات توسط مهندسان صنعت، مقالات مرتبط با گزارشهاي فني صنعتي به جزئيات تکنيکي و نوآوری علمی کمتری نسبت به مقالات عادي نيازمند مي باشند. اين گزارش­ ها می توانند بر ارزيابی­ ها و تجارب صنعتی محققين صنعت تمرکز داشته باشند. از نظر محتوايي، يک گزارش فني صنعتي می تواند دارای يک يا چند مورد از مشخصات زير باشد:

  • توضيح روش­ هاي مدل­سازي، کنترل و اتوماسيون پيشرفته يا راهکارهايي که اخيرا به شکل موفقيت آميزي به کار گرفته شده اند. به نحوي که از نظر کمیت، کيفيت، امنيت، مقاوم بودن، هزينه نصب، هزينه راه اندازي و نگهداري، طول عمر و ديگر موارد مرتبط،عملکرد يک فرايند صنعتي را بهبود دهد.
  • مقايسه علمی و آناليز اقتصادی بکار گيری ابزار های اتوماسيون مختلف در صنعت.
  • بررسی علمی چالش های موجود در صنعت در بکارگيری فنآوری های نوين.
  • راهکارهای موفق استفاده از اتوماسیون در بهینه سازی منابع انسانی در صنعت.
  • نقد علمی برنامه های توسعه کشور از ديدگاه چالش های کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون در صنعت و ارائه راهکارها.
  • معرفی و تحليل مراکز تحقيق و توسعه (R&D) موفق و فعاليت هاي نوآورانه.
  • معرفی مسائل حل نشده و چالش هاي مرتبط در صنعت اتوماسيون.
  • معرفی کاربردهای صنعتی فناوری های نوین.
  • تحليل ها و راهکارهای بکارگيری انرژی های نو و راه های بهبود بهره وری انرژی در صنعت.

توجه: ساختار نگارش گزارش فنی مشابه ساختار نگارش مقالات می باشد.

تمامي گزارش هاي فني صنعتي بايستي از طريق سايت ارسال مقالات کنفرانس (EDAS) به شکل الکترونيکي ارسال گردند.

حداکثر تعداد صفحات مجاز براي گزارش هاي ارسالي 10 صفحه می­باشد.

 

نویسندگان برای ارسال اولیه مقالات جهت داوری لازم است مبلغ 500000 ریال از طریق سایت کنفرانس پرداخت نموده و تصویر فیش واریزی را در هنگام ارسال مقاله در سایت EDAS پیوست نمایند.

 

قالب ارسال گزارش هاي فني صنعتي مطابق با مقالات عادي در راهنماي ارسال مقالات در دسترس است.