راهنماي ارسال مقالات

 

مقالات ارسالي به پنجمین كنفرانس کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون ايران (ICCIA 2017) بايستي طبق الگو هاي زير تهيه شوند. مقالاتی که با الگوی کنفرانس مطابقت نداشته باشند و یا اطلاعات موجود در آنها ناقص باشد، در چرخه نشر و داوری کنفرانس قرار نخواهند گرفت.

برای دسترسی به راهنمای تهیه مقالات از لینک های زیر استفاده نمایید:

 

راهنماي تهيه مقاله فارسي  [WORD]

راهنماي تهيه مقاله انگليسی [WORD]

 

فايل راهنماي شیوه ارسال مقاله در سيستم EDAS در اينجا قابل دسترس است.