آغاز ثبت نام كارگاه هاي آموزشي

محققين و پژوهشگران صنعت و دانشگاه از امروز مي توانند جهت ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي اقدام نمايند. جهت ثبت نام وكسب اطلاعات بيشتر از جمله مدت زمان، سرفصل ها و همچنين هزينه ثبت نام در كارگاه به “اينجا” مراجعه كنيد.

 

isc

مسابقه نوآوری و کارآفرینی

قالب نهايي پوستر

به اطلاع نويسندگاني كه مقاله آنها به صورت پوستر پذيرفته شده است مي رساند، فايل فرمت پوستر در بخش سامانه كاربران و هم چنين دسترسي سريع سايت در دسترس است. لطفا فايل پوستر را در قالب مذكور و پرينت شده جهت نصب و ارائه در زمان كنفرانس به همراه داشته باشيد.

لازم به ذكر است كه هزينه ثبت نام باید از طريق وبسايت كنفرانس پرداخت شود، در غير اينصورت از ليست مقالات پذيرفته شده نهايي حذف خواهند شد.

٢٥ مهر آخرين مهلت ارسال نسخه نهايي مقالات پذيرفته شده

نويسندگان مقالات و گزارش هاي فني و صنعتي كه ايميل پذيرش اوليه مقاله يا گزارش خود را در پنجمين كنفرانس كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون دريافت نموده اند، تنها تا ٢٥ مهر فرصت دارند كه فايل نهايي مقاله خود را بر اساس دستورالعمل ارسال مقالات پذيرفته شده ارسال نمايند. در غير اينصورت مقاله از ليست مقالات نهايي پذيرفته شده در كنفرانس حذف خواهد شد. لازم به ذكر است كه عدم تطابق قالب مقاله ارسالي با فرمت هاي اعلام شده نيز منجر به عدم تأييد نهايي مقاله مي شود.
ثبت نام در كنفرانس بدون مقاله پس از تاريخ ٢٥ مهر نيز از طريق وبسايت كنفرانس براي شركت كنندگان دانشجويي و آزاد ادامه خواهد داشت

هدکو

فارس اسکات