کارگاه های آموزشی

کميته برگزاری کنفرانس، در ايام كنفرانس، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوين زير در زمينه های مورد نياز صنعت و دانشگاه مي نمايد.
لطفا دوره هاي مورد نظر را در اين صفحه انتخاب نماييد و با تاييد دكمه “ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي” در پايين همين صفحه، به پرداخت هزينه و ثبت نام قطعي در صفحه بعد مبادرت بفرماييد.

لازم به ذکر است با کلیک برای روی عنوان هرکارگاه سرفصل های مربوط به آن کارگاه در دسترس می باشد.