نمایشگاه

حامیان پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق

ردیف حامیان کنفرانس و  غرفه داران نوع حمایت
1 شرکت برق منطقه ای فارس حامی الماس
2 صنایع الکترونیک شیراز حامی یاقوت
3 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر حامی طلایی
4 شرکت طراحی و مهندسی صنایع شیمیایی (PIDEC) حامی طلایی
5 شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی(HEDCO) حامی طلایی
6 شرکت گاز استان فارس حامی طلایی
7 مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی حامی نقره ای
8 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری حامی برنزی
9 نیرو مشاور آریا حامی برنزی
10 شرکت صنعتی فارس اسکات حامی برنزی
11 پژوهشگاه نیرو حامی برنزی

شرکت کنندگان در نمایشگاه پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق

ردیف حامیان کنفرانس و  غرفه داران متراژ غرفه
1 شرکت برق منطقه ای فارس 18 متری
2 شرکت گروه مپنا 18 متری
3 صنایع الکترونیک شیراز 12 متری
4 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 9 متری
5 شرکت طراحی و مهندسی صنایع شیمیایی (PIDEC) 9 متری
6 شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی(HEDCO) 9 متری
7 شرکت گاز استان فارس 9 متری
8 شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 9 متری
9 شرکت امن افزار گستر شریف 9 متری
10 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق 9 متری
11 پارک علم و فناوری 9 متری
12 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 9 متری