میزگرد

در پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون میزگرد های متعددی جهت بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف روز دنیا با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار می گردد. تاکنون دو میزگرد با عناوین زیر نهایی شده است. از صاحبنظران حوزه صنعت و دانشگاه دعوت می شود که در این میزگردهای علمی و تخصصی که همزمان با کنفرانس برگزار میشود شرکت نموده و همچنین پیشنهادات خود مبنی بر برگزاری میزگردهایی با موضوعات روز دنیا را پیش از کنفرانس به دبیرخانه کنفرانس ارائه نمایند.

میزگرد اول: موج چهارم صنعتی و نقش سیستم های اتوماسیون.

میزگرد دوم: سیستم های اتوماسیون در صنعت برق.