مکان برگزاری کارگاه های آموزشی

مکان برگزاری کارگاه ها در خیابان قصرالدشت، نبش قم آباد، مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز، با تلفن تماس 09175124130 می باشد و فقط کارگاه Introduction to Mechatronics Design در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر واقع در بلوار زند، میدان نمازی برگزار خواهد شد.