نوع حامی درج نام و لگوی سازمان به عنوان حامی اصلی در موارد  زیر در اختیار قراردادن غرفه  برای تبلیغ  محصولات به متراژهای زیر برحسب متر مربع تبلیغات در مجموعه مقالات ارایه کارگاه آموزشی یا تبلیغ شرکت یا محصولات استاند عمودی در لابی پوشش هزینه نمایندگان شرکت برای سه روز شامل اقامت و نهار برای تعداد نفرات زیر قرار دادن بروشور و هدایای مالی در محتوای پکیج قرار دادن لوگو و انیمشن حامی در زمان استراحت روی پرده سالن سخنرانی مبلغ قابل پرداخت توسط اسپانسر به ریال
پلاتین وبسایت، پوستر، مجموعه مقالات   ۱۲ متر مربع  غرفه ویژه پشت جلد و دو صفحه درون  مجموعه مقالات  ۴۵دقیقه بدون هزینه و درصورت نیاز به زمان بیشتر با ۵۰ درصد تخفیف * ۴ نفر * * ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰
طلا وبسایت، پوستر، مجموعه مقالات ۹ متر مربع  غرفه ویژه دو صفحه درون  مجموعه مقالات ۵۰ درصد تخفیف *  ۲ نفر * ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰
نقره وبسایت، پوستر، مجموعه مقالات ۶ متر مربع  غرفه ویژه یک صفحه درون  مجموعه مقالات ۲۵ درصد تخفیف *  ۱نفر * ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
برنز وبسایت، مجموعه مقالات —- * ۴۰/۰۰۰/۰۰۰

نامه به شرکت ها برای غرفه