حامیان کنفرانس

حامیان پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق

حامیان کنفرانس و غرفه داران ردیف
شرکت برق منطقه ای فارس 1
صنایع الکترونیک شیراز 2
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 3
شرکت طراحی و مهندسی صنایع شیمیایی (PIDEC) 4
شرکت گاز استان فارس 5
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) 6
شرکت جهان فولاد سیرجان 7
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی(HEDCO) 8
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 9
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی 10
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 11
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 12
شرکت پالایشگاه گاز پارسیان 13
شرکت صنعتی فارس اسکات 14
شرکت نیرو مشاور آریا 15
پارک علم و فناوری 16
شرکت امن افزار گستر شریف 17
شرکت توزیع نیروی برق شیراز 18

شرکت کنندگان در نمایشگاه پنجمین کنفرانس بین المللی کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق

حامیان کنفرانس و غرفه داران ردیف
شرکت برق منطقه ای فارس 1
صنایع الکترونیک شیراز 2
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 3
شرکت طراحی و مهندسی صنایع شیمیایی (PIDEC) 4
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا 5
شرکت جهان فولاد سیرجان 6
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی(HEDCO) 7
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق 8
پارک علم و فناوری 9
IOT and Industrial Automation 10
شرکت امن افزار گستر شریف 11